۱۳-سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

۱۳-سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

خدمات: تصنیف، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چاپ: ۱۳۹۲

۱۲-فلسفه دین

۱۲-فلسفه دین

خدمات: چاپ سوم با ویراست جدید، ناشر: انتشارات حکمت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چاپ: ۱۳۹۱

خدا و دین در جهان پسامدرن

۱۱-خدا و دین در جهان پسامدرن

خدمات: چاپ دوم با ویراست جدید، ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چاپ: ۱۳۸۸

جستارهایی در فلسفه و دین‌پژوهی تطبیقی

۱۰-جستارهایی در فلسفه و دین‌پژوهی تطبیقی

خدمات: تصنیف، ناشر: انتشارات طه (قم)، سال چاپ: ۱۳۸۶

کتاب فلسفه دین جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول

۹-فلسفه دین (جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)

خدمات: ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، ناشر: انتشارات حکمت، سال چاپ: ۱۳۸۴

The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume book

8-The Existence of God,

Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume

Act: Write، Publisher: Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication، Year: 2005

کتاب تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

۷-تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

خدمات: ترجمه از نوشته آلن پی اف سل، ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تهران، سال چاپ: ۱۳۸۳

 

کتاب چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

۶-چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

خدمات: تألیف، ناشر: مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، سال چاپ: فروردین ۱۳۸۴

کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن

خدمات: ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، ناشر: آفتاب توسعه، سال چاپ: ۱۳۸۱

کتاب مفاهیم و مسایل فلسفه دین

۴-کتاب مفاهیم و مسایل فلسفه دین

خدمات: تألیف، ناشر: مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، سال چاپ: ۱۳۸۱