چاپ
بازدید: 3482
این مطلب مصاحبه روزنامه انتخاب با من در 4 دی 1381 درباره الهیات پویشی و الاهیات پست مدرن است که به تبیین دیدگاه گریفین در این باره می پردازد.
پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (444463828552.pdf)444463828552.pdf222 کیلوبایت12 برداشت