چاپ
بازدید: 1953
17-вопросы феминологии

17-Вопросы Феминологии

act: Write, Publisher: Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, year: 2016

 ترجمه‌ی کتاب نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان به زبان روسی