چاپ
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
مجله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مصاحبه ای با من داشت که از نحوه مشارکت فلسفه اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرسش شده بود. که تحت عنوان «کدامیک می تواند درباره الگوی پیشرفت نظر دهد؟ عقلانیت اجتهادی یا فلسفه اسلامی» در شماره ششم دیماه 1393 منتشر شده است. نظر خود را درباره کم اثر بودن فلسفه اسلامی برای الگو نشان داده ام و متذکر شده ام که اگر از فلسفه اسلامی عقلانیت اجتهادی مراد باشد بخوبی می تواند نقش فعالی را در مشارکت در الگوی اسلامی پیشرفت داشته باشد.
مجله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مصاحبه ای با من داشت که از نحوه مشارکت فلسفه اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرسش شده بود. که تحت عنوان «کدامیک می تواند درباره الگوی پیشرفت نظر دهد؟ عقلانیت اجتهادی یا فلسفه اسلامی» در شماره ششم دیماه 1393 منتشر شده است. نظر خود را درباره کم اثر بودن فلسفه اسلامی برای الگو نشان داده ام و متذکر شده ام که اگر از فلسفه اسلامی عقلانیت اجتهادی مراد باشد بخوبی می تواند نقش فعالی را در مشارکت در الگوی اسلامی پیشرفت داشته باشد.
پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (63934487.pdf)63934487.pdf1176 کیلوبایت44 برداشت