5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
14-Women Studies from an Islamic Viewpoint
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۷- نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان

(گردآوری و مقدمه)

انتشارات موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان، انتشارات فهم،  ۱۳۹۳

15-Women Studies from an Islamic Viewpoint (EN)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

16 - Women Studies from an Islamic Viewpoint

(compiled and introduced by Hamidreza Ayatollahy)
English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Women_Studies_from_an_Islamic_Viewpoint.pdf)Women Studies from an Islamic Viewpoint1790 کیلوبایت163 برداشت

17-вопросы феминологии
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

20 - Вопросы Феминологии.

Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2016.
This book is Russian translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View"

ترجمه‌ی کتاب نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Вопросы Феминологии.pdf)Вопросы Феминологии5655 کیلوبایت187 برداشت

16 - СОВРЕМЕННОЕ РЕАИГИОВЕАЕНИЕ (RU)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

18-СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2015. This book is Russian translation of "Evaluations in Contemporary Religious Studies".

ترجمه‌ی کتاب سنجه‌هایی در دین‌پژوهی معاصر به زبان روسی

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (47223995.pdf)СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ2223 کیلوبایت160 برداشت

کتاب فلسفه دین
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۳ - فلسفه دين(چاپ اول)، جلد اول

ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵