5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
کتاب فلسفه دین جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۱ - فلسفه دین (جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول)

(ترجمه از نوشته نورمن گیسلر)

جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، ۱۳۸۴

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین - چاپ دوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ دوم3828 کیلوبایت198 برداشت
۱۲-فلسفه دین
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۴- فلسفه دین (چاپ سوم با ویراست جدید)

  انتشارات حکمت و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم2979 کیلوبایت184 برداشت

خدا و دین در جهان پسامدرن
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۳ - خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ دوم با ویراست جدید)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۸

۱۳-سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۵- سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۹۲