5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
خدا و دین در جهان پسامدرن
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۳ - خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ دوم با ویراست جدید)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۸

۱۳-سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۵- سنجه‌هایی در دین پژوهی معاصر

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ۱۳۹۲

۱۲-فلسفه دین
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱۴- فلسفه دین (چاپ سوم با ویراست جدید)

  انتشارات حکمت و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب فلسفه دین چاپ سوم2979 کیلوبایت55 برداشت

14-Women Studies from an Islamic Viewpoint
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۱۷- نگرش‌های اسلامی در مطالعات زنان

(گردآوری و مقدمه)

انتشارات موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان، انتشارات فهم،  ۱۳۹۳