0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

37- ارزیابی تعارض سبک‌های زندگی دینی

چهارمین کنگره بین‌المللی فلسفه دین معاصر "دین، فلسفه و زندگی" انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، تهران، ۶و۷ بهمن ماه ۱۳۹۴.