0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۳۵- عوامل فکری گسترش میان‌رشتگی

اولین همایش بین‌المللی "ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته‌ای"، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، آذر ۱۳۹۴.