0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۳۳- تلازم عقل در تمامی مراحل اخلاق دینی

سومین کنگره بین‌المللی فلسفه دین معاصر، "دین، اخلاق و فرهنگ"، انجمن علمی فلسفه دین ایران و گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، ۱۶ و ۱۷ دی ۱۳۹۲.