0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۰- تبیین برخی مبانی اخلاق پزشکی اسلامی

در دومین کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی ایران، ۲۸ تا ۳۰ فروردین ۱۳۸۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.