0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

{jcomments on}۵۰- بررسی و نقد رابطه خدا و جهان آفرینش در آرای مقدم ویتگنشتاین

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره ۲ سال دوم، تابستان ۱۳۹۲، به همراه خانم مریم شادی

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی